FPT Play Box + 2020

FPT Play Box + là phiên bản mới nhất năm 2020 là thiết bị hỗ trợ kết nối Internet cho TV, nó biến TV thường thành chiếc TV thông minh do FPT Telecom cung cấp và là đối tác duy nhất về sản phẩm tivi box tại Việt Nam.Với nhiều chức năng ưu Việt và nội dung giải trí không giới hạn mà các loại TV thông thường không thể có được.

0967.464.102